Öppet seminarium: Att bryta utanförskapsområden

25/5 kl. 18:30. Seminarium med nationalekonomen Ingvar Nilsson som beskriver hur vi ska lyckas bryta den negativa utvecklingen i utsatta områden. Bjud in alla du känner – detta vill ni inte missa!

Möteslänk: https://socialdemokraterna.zoom.us/j/87487670288 Mötes-ID: 874 8767 0288 Lösenord: 182950 Anslut som ett telefonsamtal: +46850520017,,87487670288# Sweden

Läs mer

Åter försämringar i busstrafiken i Haninge

Det är obegripligt att regionens trafikförvaltning under Kristoffer Tamsons (M) styre nu åter vill göra nerskärningar av busstrafiken i Haninge 2022. I ett förslag som nu är ute på remiss föreslås färre turer till Jordbro och Albybergs företagsparker. Redan idag har företag i Albyberg problem med att personal och kunder har svårt att ta sig…

Läs mer

Tillsammans mot valseger 2022

Skulle alla medlemmar i Socialdemokraterna värva en kompis skulle vi bli dubbelt så stora. Så bygger vi en folkrörelse som kan engagera hela Sverige och Haninge för en valseger 2022!

Är du ännu inte medlem och vill gå med, gör det via den här länken: https://www.socialdemokraterna.se/bli-medlem   Lämna ditt löfte här: https://www.socialdemokraterna.se/engager…/varvarloftet…   Tillsammans mot valseger 2022 

Läs mer

Extrainsatt medlemsmöte

Den 3 maj kl. 18:30-20:30 välkomnas samtliga medlemmar till Haninge AK:s medlemsmöte

Varmt välkommen till detta extrainsatta medlemsmöte med anledning av beslutet om den kommunala budgeten.   Den kommunala budgeten presenteras, diskuteras och beslutas   Medlemsmötet är samma möte som Kommunfullmäktigegruppens möte.   Möteslänk hittas i Medlemsbrev 2021-04-12

Läs mer
facebook Twitter Email