RÄDDA Vårdguiden 1177!

Det kritiserade nätläkarbolaget KRY vill köpa upp Vårdguiden 1177 i Region Stockholm. Regionens egen vårdrådgivning kan komma att hanteras av en stor enskild privat vårdgivare. KRY har kritiserats för att ha använt sig av tvivelaktiga metoder för att få tiotusentals relativt friska patienter att lista om sig till dem. På så sätt ökar bolaget den…

Läs mer

En Julhälsning till medlemmar 2020

Än en gång nalkas julen och vi vill önska er stor glädje under dessa dagar. Snart är vi mitt uppe i julförberedelserna. Det brukar vara intensivt – men detta år ändå helt annorlunda med pandemins sociala distans. Men helgen kommer förhoppningsvis också att innebära vila, som skapar ny kraft, livs- och arbetsglädje.

Ett stort tack till er alla för goda insatser i föreningar och arbetarekommun samt i kyrko- och kommunpolitiken i Haninge.  Som socialdemokrater är vår gemensamma uppgift att vara närvarande i vardagen för att förbättra för människor i vår kommun. Vi vill forma ett samhälle grundat på demokratins ideal och alla människors lika värde och lika…

Läs mer

Brantingmedaljen

Nu är det åter dags att komma med förslag på kandidater till Brantingmedaljörer. Brantingmedaljen delas ut av Arbetarekommuner runt om i Sverige till medlemmar för lång och förtjänstfullt arbete i partiet.

Brantingmedaljen delas ut i samband med årsmötet som infaller 27 mars. De personer som nomineras ska också vara tillfrågade av den som lämnar nomineringen. Medlemmar, s-föreningar och fackligt utskott har möjlighet att nominera kandidater. Förslagen tillsammans med en motivering till varför just din/er kandidat skall bli tilldelad Brantingmedaljen ska ha inkommit senast den 31 januari 2021….

Läs mer

Mittensamarbetets budget för 2021-2022 antagen!

Haninge kommunfullmäktige har antagit Mittensamarbetets (S.L,C,KD) budget för 2021-2022. Budgeten innehåller kraftfulla satsningar på fler jobb, en bättre skola, högre kvalitet inom äldreomsorgen resurser för att möta de långsiktiga utmaningar som finns i en växande kommun. Anförande i budgetdebatten av Meeri Wasberg, kommunstyrelsens ordförande: Ordförande! Vi befinner oss i en global pandemi som har ändrat förutsättningar…

Läs mer
facebook Twitter Email