Åter försämringar i busstrafiken i Haninge

Det är obegripligt att regionens trafikförvaltning under Kristoffer Tamsons (M) styre nu åter vill göra nerskärningar av busstrafiken i Haninge 2022. I ett förslag som nu är ute på remiss föreslås färre turer till Jordbro och Albybergs företagsparker. Redan idag har företag i Albyberg problem med att personal och kunder har svårt att ta sig…

Läs mer

Tillsammans mot valseger 2022

Skulle alla medlemmar i Socialdemokraterna värva en kompis skulle vi bli dubbelt så stora. Så bygger vi en folkrörelse som kan engagera hela Sverige och Haninge för en valseger 2022!

Är du ännu inte medlem och vill gå med, gör det via den här länken: https://www.socialdemokraterna.se/bli-medlem   Lämna ditt löfte här: https://www.socialdemokraterna.se/engager…/varvarloftet…   Tillsammans mot valseger 2022 

Läs mer

Extrainsatt medlemsmöte

Den 3 maj kl. 18:30-20:30 välkomnas samtliga medlemmar till Haninge AK:s medlemsmöte

Varmt välkommen till detta extrainsatta medlemsmöte med anledning av beslutet om den kommunala budgeten.   Den kommunala budgeten presenteras, diskuteras och beslutas   Medlemsmötet är samma möte som Kommunfullmäktigegruppens möte.   Möteslänk hittas i Medlemsbrev 2021-04-12

Läs mer

Nomineringsmöjlighet ombud till partikongressen

Som medlem har du möjlighet att nominera dig eller en tillfrågad kamrat som ombud till partikongressen.

Mellan den 22 april och den 20 maj kl. 12:00 kan du som medlem i Socialdemokraterna Haninge meddela kandidatur till Socialdemokraternas partikongress.   Val av ombud sker digitalt via Easy Vote mellan 3/6 och 3/7. Alla medlemmar har möjlighet att rösta. Komplettering av röstning i lokal eller genom poströstning övervägs av partidistriktet. Mer information om…

Läs mer
facebook Twitter Email