Politikutveckling

Nu tar vi spadtag för att forma framtidens Haninge!

Hösten 2020 tillsätter Socialdemokraterna i Haninge arbetsgrupper för politikutveckling. I ett kortare perspektiv handlar det om att lösa aktuella politiska frågor i Haninge 2020 och 2021. I ett längre perspektiv om att ta fram underlag till ett nytt kommunalpolitiskt handlingsprogram inför valet 2022. Arbetsgrupperna leds av företrädare för Socialdemokraterna i Haninge och kommer inledningsvis träffas digitalt med några veckors mellanrum mellan varje träff. I maj och i oktober 2021 lägger arbetsgrupperna fram sina rapporter som kommer att bli underlag till Socialdemokraterna i Haninges valprogram inför valet 2022.

Några arbetsgrupper har ett helhetsperspektiv, som den som arbetar med Jordbro som kommundel, andra har en mer traditionell indelning efter samhällsområden som näringsliv och utbildning. Slutligen tittar några arbetsgrupper på de viktigaste uppgifterna för en modern socialdemokrati efter coronan.

Samtliga medlemmar i Socialdemokraterna i Haninge inbjuds att delta i arbetet genom att ingå en eller flera arbetsgrupper efter sina egna intresseområden! Hitta din arbetsgrupp efter det du brinner för och anmäl dig till [email protected].

Följande arbetsgrupper tillsätts hösten 2020:

 • Utvecklingen av Jordbro
 • Utvecklingen av Brandbergen
 • Kommunens ekonomi, skattesats och organisation
 • Näringsliv, stadsutveckling, bostäder, trafik
 • Rädda miljön – Miljö och hållbarhet
 • Utbildning
 • Kultur, fritid och idrott
 • Social- och äldreomsorg
 • Balans mellan marknad och demokrati
 • Motverka klassamhället
 • Kommunövergripande trygghetsfrågor
 • Kyrkovalet 2021

Om du ännu inte är medlem så blir du det här: https://www.socialdemokraterna.se/bli-medlem