Medlemsutbildning

Alla medlemmar har rätt till en medlemsutbildning. Socialdemokraternas grundläggande medlemsutbildning är ett av de viktigaste verktygen för medlemmarna i vårt parti. Det är också ett viktigt verktyg i byggandet av en stark partiorganisation, och höjer dessutom nivån i hela vårt studiesystem.

Genom att i grupp få chansen att diskutera och få insikter om politik, ideologi, historia och hur partiorganisationen fungerar, får medlemmarna bättre verktyg för delaktighet, engagemang och ett aktivt medlemskap i partiet.

För en samhällsförändrande rörelse är bildningen central. Med ökade kunskaper och insikter om hur saker förhåller sig, föds några av de viktigaste ingredienserna i ett förändringsarbete. Man växer som medlem och får på så sätt bättre förutsättningar att tillsammans med andra förändra samhällsutvecklingen. 

Läs mer om innehållet i medlemsutbildningen här:

http://www.socialdemokraterna.abf.se/Studiematerial/Material-och-verktyg/

Medlemsutbildningen 2017:

 

19-aug Steg 1

16-sep Steg 1

21-okt Steg 2

08-nov Introduktionsträff

18-nov Steg 1

09-dec Steg 1

Anmäl dig här:

Studier

facebook Twitter Email