Våra ledande politiker

Åsa Westlund, Riksdagsledamot
as[email protected], 08-7865874

Meeri Wasberg, Ordförande Haninge kommunstyrelse, ledamot regionfullmäktige
[email protected], 08-606 47 07

Göran Svensson, Ordförande i Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden
[email protected], 08-606 70 88

Maria Fägersten, Ordförande Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden
[email protected], 08-606 82 80

Maria Levin, Gruppledare Äldrenämnden
[email protected], 070- 621 70 02

Annett Haaf, Ordförande Socialnämnden, ersättare regionfullmäktige
[email protected], 08-606 70 53

Christer Erlandsson, Gruppledare Idrotts- och fritidsnämnden                                    [email protected]

Ann-Christine Erlandsson, Gruppledare Grund – och förskolenämnden
[email protected]

Mikko Svensson, Gruppledare Kultur- och demokratinämnden
[email protected]

Carl Melin, Gruppledare Stadsbyggnadsnämnden
[email protected], 073-355 06 15

Kenneth Forsberg, Ordförande Kommunfullmäktige
[email protected] 070-644 39 88

facebook Twitter Email