Våra ledande politiker

Åsa Westlund, Riksdagsledamot                                                                              [email protected], 08-7865874

Staffan Holmberg, Landstingsfullmäktige                                                   [email protected], 070-660 80 56

Meeri Wasberg, Ordförande och gruppledare kommunstyrelsen                         [email protected], 08-606 47 07

Göran Svensson, Ordförande och gruppledare stadsbyggnadsnämnden             [email protected], 08-606 70 88

Maria Fägersten, Ordförande och gruppledare Grund – och förskolenämnden [email protected], 08-606 82 80

Anders Nordlund, Ordförande och gruppledare Gymnasie – och vuxenutbildningsnämnden [email protected], 08-606 89 98

Annett Haaf, Ordförande och gruppledare Äldrenämnden                                         [email protected], 08-606 70 53

Christer Erlandsson, Vice ordförande och gruppledare kultur och fritidsnämnden [email protected]

Ann-Christine Erlandsson, Vice ordförande och gruppledare socialnämnden ann-[email protected]

Kenneth Forsberg, Ordförande Kommunfullmäktige                                           [email protected] 08-606 81 20

facebook Twitter Email