Våra ledande politiker

Åsa Westlund, Riksdagsledamot                                                                                                [email protected], 08-7865874

Tomas Jensen, Landstingsfullmäktige                                                                                     [email protected], 070-416 57 43

Meeri Wasberg, Ordförande kommunstyrelsen                                                                     m[email protected], 08-606 47 07

Göran Svensson, Ordförande i Näringslivs och arbetsmarknadsnämnden och

gruppledare stadsbyggnadsnämnden                                                                                            [email protected], 08-606 70 88

Maria Fägersten, Ordförande Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden                      [email protected], 08-606 82 80

Anders Nordlund, Gruppledare Äldrenämnden                                                                     [email protected], 08-606 89 98

Annett Haaf, Ordförande Socialnämnden                                                                                 [email protected], 08-606 70 53

Christer Erlandsson, Gruppledare Idrotts och fritidsnämnden                                         [email protected]

Ann-Christine Erlandsson, Gruppledare Grund – och förskolenämnden                      [email protected]

Mikko Svensson, Gruppledare i Kultur- och demokratinämnden                                     [email protected]

Kenneth Forsberg, Ordförande Kommunfullmäktige                                                           [email protected] 070-644 39 88

facebook Twitter Email