Vår politik

Socialdemokraterna i Haninge

Vi strävar efter ett jämlikt samhälle som ger alla människor rätt förutsättningar i livet. Vårt mål är att alla ska kunna leva ett bra liv, känna frihet och framtidstro. Vi vill forma ett Haninge där varje människa kan utvecklas som individ, råder över sitt eget liv och har möjlighet att påverka samhället omkring sig. Ett rättvist samhälle som undanröjer hinder för människors utveckling och ger alla oavsett uppväxtmiljö möjligheter att nå sin fulla potential.

Vi vet att Sverige och Haninge byggs bäst genom samarbete, där alla arbetar och bidrar efter förmåga och får stöd efter sina behov. Vi vill att välfärden ska finnas till där för alla Haningebor oavsett kön, ålder eller bakgrund.

När vardagen fungerar för alla Haningebor, då fungerar Haninge som bäst.