Kyrkopolitiskt program 2022-2025

Läs hela vårt kyrkopolitiska program genom att trycka på länken: Valprogram Kyrkoval 2021

Vi står upp för alla människors lika och okränkbara värde. Gör inte skillnad på människor återfinns i Bibeln. Det är för oss en grundläggande värdering för vårt engagemang i Kyrkan.

Svenska kyrkans utmaning idag är att engagera människor i en öppen och demokratisk folkkyrka där gudstron tar sig olika uttryck i handling och liv. Religionen är en sammanhållande kraft i samhället.

Vi vill satsa på diakonin för svaga och utsatta människor, barn- och ungdomsverksamheten samt gudstjänst, musik och körer. Vi vill värna om vår engagerade och duktiga personal genom bra arbetsvillkor.

Socialdemokraternas engagemang i Svenska kyrkan bottnar i den djupa insikten om kraften som skapas när människor tillsammans med andra får ge uttryck för sina drömmar, tankar, tro och idéer om något större än sig själva.

Tro och religion ska förknippas med ett tolerant, öppet, ödmjukt och kritiskt prövande förhållningssätt. Vi står för förnuft, rationalitet och tolerans i Svenska kyrkan.

GÖR INTE SKILLNAD PÅ MÄNNISKOR

foto: Mathias Hansson