Kommunalpolitiskt handlingsprogram 2023-2026 samt valprogram 2022

Socialdemokraterna i Haninges valprogram och kommunalpolitiska handlingsprogram fastställdes under årsmötet den 26 mars 2022. Dokumentet beskriver den politik Socialdemokraternas kommunala företrädare kommer driva under denna mandatperiod.

Socialdemokraternas löften inför valet 2022 är att bryta segregationen, stärka vården och driva klimatomställningen. I de inledande delarna av valprogrammet beskrivs vallöftena mer ingående.

Därefter följer det kommunpolitiska handlingsprogrammet, som beskriver hur Socialdemokraterna i Haninge kommer arbeta för att förverkliga sin politik på alla kommunala områden. Programmets sista del handlar om hur Socialdemokraterna i Haninge avser att lösa de särskilda utmaningar som finns i områdena Brandbergen och Jordbro.

Allt i valprogrammet kommer inte kunna göras på en gång, utan det kommer innebära en långsiktig, successiv utveckling. Socialdemokraterna i Haninge kommer att verka för att arbeta i den riktning som anges i detta program. För att vårt Haninge kan bättre.

Valprogram 2022 och kommunalpolitiskt handlingsprogram 2023-2026 hittar du i sin helhet här: Valprogram 2022