Medlemsutbildning

Genom att i grupp få chansen att diskutera och få insikter om politik, ideologi, historia och hur partiorganisationen fungerar, får medlemmarna bättre verktyg för delaktighet, engagemang och ett aktivt medlemskap i partiet.

För en samhällsförändrande rörelse är bildningen central. Med ökade kunskaper och insikter om hur saker förhåller sig, föds några av de viktigaste ingredienserna i ett förändringsarbete. Man växer som medlem och får på så sätt bättre förutsättningar att tillsammans med andra förändra samhällsutvecklingen.

Medlemsutbildningar sker via partidistriktet och anmälan finner du via följande länk:

https://socialdemokraternaistockholm.se/studier/

 

Vid frågor, kontakta oss på telefon 070-054 08 96 eller på mail [email protected]