Medlemsutbildning

Alla medlemmar har rätt till en medlemsutbildning. Anmäl dig redan nu till en stimulerande studieverksamhet. Socialdemokraternas grundläggande medlemsutbildning är ett av de viktigaste verktygen för medlemmarna i vårt parti. Det är också ett viktigt verktyg i byggandet av en stark partiorganisation, och höjer dessutom nivån i hela vårt studiesystem.

Genom att i grupp få chansen att diskutera och få insikter om politik, ideologi, historia och hur partiorganisationen fungerar, får medlemmarna bättre verktyg för delaktighet, engagemang och ett aktivt medlemskap i partiet.

För en samhällsförändrande rörelse är bildningen central. Med ökade kunskaper och insikter om hur saker förhåller sig, föds några av de viktigaste ingredienserna i ett förändringsarbete. Man växer som medlem och får på så sätt bättre förutsättningar att tillsammans med andra förändra samhällsutvecklingen.

Medlemsutbildningar sker via partidistriktet och anmälan finner du via följande länk:

https://socialdemokraternaistockholm.se/studier/

 

Vid frågor, kontakta 070-054 08 96 eller på [email protected]

facebook Twitter Email