Medlemsutbildning

Alla medlemmar har rätt till en medlemsutbildning. Socialdemokraternas grundläggande medlemsutbildning är ett av de viktigaste verktygen för medlemmarna i vårt parti. Det är också ett viktigt verktyg i byggandet av en stark partiorganisation, och höjer dessutom nivån i hela vårt studiesystem.

Genom att i grupp få chansen att diskutera och få insikter om politik, ideologi, historia och hur partiorganisationen fungerar, får medlemmarna bättre verktyg för delaktighet, engagemang och ett aktivt medlemskap i partiet.

För en samhällsförändrande rörelse är bildningen central. Med ökade kunskaper och insikter om hur saker förhåller sig, föds några av de viktigaste ingredienserna i ett förändringsarbete. Man växer som medlem och får på så sätt bättre förutsättningar att tillsammans med andra förändra samhällsutvecklingen.

Medlemsutbildningen hösten 2019:

Omgång 1

Steg 1a – 5 oktober – 09.30 – Partilokalen, Handenterminalen 4, plan 9

Steg 1b – 19 oktober – 09.30 – 16.00 – Partilokalen, Handenterminalen 4, plan 9

Steg 2 – 2 november – 09.30 – 16.00 – Partilokalen, Handenterminalen 4, plan 9

Vi bjuder på fika och enkel lunch.

Ange i mailet om du vill gå Omgång 1 eller Omgång 2. Se datum ovan.

Anmäl till 08-745 40 74 eller på [email protected]

facebook Twitter Email