Nu formar vi framtidens Haninge - var med du med!

Bli medlem

Uttalande ”I en värld” om biståndspolitik

Socialdemokraterna i Haninge har vid sitt årsmöte 2023-03-25 antagit följande uttalande

Socialdemokraterna i Haninge ser med oro på regeringens beslut att skära ner i det svenska biståndet och på de följder det kan få för Sverigebilden i omvärlden.

I en värld där demokratierna satts under stor press och där konspirationsteorier fått växa till sig och ibland bli verktyg i händerna på auktoritära ledare ser vi med djupaste oro hur den svenska regeringen i samverkan med samarbetsparten Sverigedemokraterna i statsbudgeten för 2023 lämnat 1% målet för våra samlade anslagen till bistånd och därvid också skurit ner anslagen till informationen om bistånd.

Våra samlade folkrörelser har under lång tid varit viktiga aktörer i det svenska biståndsarbetet. Deras satsningar på demokratiutveckling genom stöd till demokratiaktivister och organisationer verksamma i länder med auktoritära regimer har ofta varit avgörande för såväl organisationers som advokaters, journalisters och andra enskilda aktivisters möjlighet att verka. De har genom samverkan med för de svenska folkrörelserna betrodda organisationer i mottagarländerna och stödet till dessa blivit en viktig del i människors kamp för mänskliga rättigheter, pressfrihet och för rätten och möjlighet att organisera sig både fackligt och politiskt. Många har genom folkrörelserna gjort stora personliga insatser i det arbetet.

Att i statsbudgeten dra ner på de stöd som med skattemedel förmedlas till det solidaritetsarbete som svenskt föreningsliv gör riskerar att på allt för många håll i världen få förödande följder för de modiga förkämpar som med vetskap om hjälp och stöd från en svensk organisation oförtrutet fortsatt sina ansträngningar. Kopplingen till den svenska hjälpen har ofta varit det hinder som stoppat regimens polis och militär att bruka öppet våld. Att strypa anslagen är också att dra undan mattan under fötterna på alla de som i Sverige är engagerade och aktiva i folkrörelsernas biståndsarbete.

Så är även den neddragning regeringen gör på stöd till biståndsorganisationernas möjlighet att ge bra information om sin verksamhet. Att inte längre kunna redogöra för hur olika projekt utvecklas och hur situationen är i de samhällen man verkar i riskerar inte bara att allvarligt minska kunskapen om folkrörelsernas internationella arbete utan också att slå ut ett bra idéutbyte och möjligheten att ge en kvalitativt bra återrapportering till såväl en bredare allmänhet som till organisationernas medlemmar.

Mot bakgrund av ovanstående vill vi att:

1: Regeringen senast i sin nästa budget återställer 1% målet för svenskt bistånd

2: Regeringen senast i sin nästa budget återställer medlen för folkrörelsernas biståndsinformation

3: Regeringen omgående försäkrar sig om att av folkrörelserna nu pågående biståndsprojekt inte löper risk att tvingas avslutas på grund av ekonomiska skäl förorsakade av minskade biståndsanslag.