Nu formar vi framtidens Haninge - var med du med!

Politikutveckling

Mittensamarbete för Haninge presenterar budget för 2021-2022

Mittensamarbete för Haninge har presenterat Haninge kommuns budget för 2021-2022, en budget för säkrad välfärd, utbildning och fler jobb i Haninge. Förslagen bygger på en överenskommelse mellan de styrande partierna, Socialdemokraterna, Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna. Mittensamarbete för Haninge föreslår satsningar för att möta utmaningarna som kommer i spåren av den globala pandemin. Budgeten innehåller kraftfulla…

Läs mer

Är du vår nya ombudsman?

Vi söker en ombudsman som vill vara med och utveckla och stärka socialdemokratin i Haninge och kan leda vårt utvecklingsarbete. Vi strävar efter att ligga i framkant när det gäller såväl kampanjarbete som dialogarbete och medlemsutveckling. Med vår idétradition som grund har vi ett starkt fokus på förnyelse och förändring. Vi har ett tillåtande klimat…

Läs mer

Haninge och Region Stockholm är redo för elektrifieringen av våra vägar

Klimatförändringarna är ett av de största hoten mot världens framtid. Sverige och Stockholmsregionen har unika möjligheter att bidra till de samhällslösningar som behövs för att vi ska nå klimatmålen och öka hoppet om en hållbar framtid. Det gäller särskilt transporter, där Stockholmsregionen både har tuffa klimatmål och industri och forskning i absolut världsklass. Redan idag…

Läs mer

Kompetenslyft för äldreomsorgen

Sveriges demografiska utveckling med allt fler äldre ställer höga krav på vår välfärd. Under förra mandatperioden påbörjade regeringen ett omfattande arbete för att stärka svensk äldreomsorg. De generella statsbidragen har höjts för att öka kvalitén i välfärden. Ett investeringsstöd för fler äldreboenden har införts och satsningar har gjorts för att öka bemanningen och stärka kompetensen…

Läs mer
facebook Twitter Email