Arbetarekommunens årsmöte skjuts fram

Arbetarekommunens årsmöte, som skulle ha ägt rum 28 mars skjuts fram till maj eller juni 2020. AK-styrelsen har beslutat detta mot bakgrund av Cononaviruset och de rekommendationer som myndigheterna lämnar. Ett flertal andra arbetarekommuner har fattat motsvarande beslut. Genom beslut i Partistyrelsen och av partisekreteraren finns formella möjligheter att skjuta upp årsmöten. AK-styrelsen återkommer senare om tid och form för årsmötet.

Andra aktiviteter

Även andra aktiviteter inom vårt parti kommer att genomföras på andra sätt eller skjutas framåt. Det gäller Distriktskongressen i slutet av april där digitala lösningar övervägs. Vårkampanjen skjuts på framtiden. Formerna för Första Maj-firandet övervägs också. Det är viktigt att vi socialdemokrater nu utgör en enande samhällskraft och betonar samarbete och samförstånd.

Vi har påbörjat kontakter med våra medlemmar per telefon för att efterhöra synpunkter och få möjlighet till dialog. Det är uppskattat.

Vårt eget ansvar

Både som enskilda personer och som socialdemokratisk organisation – Arbetarekommun eller (s)-föreningar – har vi ett stort ansvar att sprida lugn hos människor och dela med oss av relevant information från regeringen och myndigheterna.

Det gäller inte minst rekommendationen från Folkhälsomyndigheten om att alla med symptom ska stanna hemma för att få ned smittbilden samt att riskgrupper och äldre personer över 70 år bör begränsa sina sociala kontakter.

Vi bör följa dessa rekommendationer som enskilda personer för det betyder mycket för att begränsa smittspridningen. Men vi kan också försöka påverka organisationer, företag och föreningar som vi har kontakt med, att undvika fysiska möten så långt det går. Och tillhör vi en riskgrupp bör vi själva inte delta.

En orons tid

Vi lever verkligen i en orons tid, men kanske också i besinningens tid som gör att vi ställer frågor till varandra om hur vi vill leva och vilket samhälle vi vill ha. Det blir tydligt i dessa dagar att vi är beroende av varandra för att samhället ska kunna bevaras och bestå.

Det blir vår uppgift att värna om medmänniskan, lyssna till medicinska råd, inte ta onödiga risker, men inte heller drunkna i panik. Vi ska använda vårt sunda förnuft och vara en bärare av hopp.

Jan Andersson

Arbetarekommunens ordförande

2020-03-19