Åter försämringar i busstrafiken i Haninge

Det är obegripligt att regionens trafikförvaltning under Kristoffer Tamsons (M) styre nu åter vill göra nerskärningar av busstrafiken i Haninge 2022.

I ett förslag som nu är ute på remiss föreslås färre turer till Jordbro och Albybergs företagsparker. Redan idag har företag i Albyberg problem med att personal och kunder har svårt att ta sig dit.

Det föreslås också färre turer under kväll och natt för busslinjerna 824, 832, 836, 839, 847 och 848. Försämringen ger längre gångavstånd och ökar otryggheten, inte minst för kvinnor. En utglesning av dagtrafiken föreslås för linjerna 829, 837 och 844.

Några förbättringar föreslås inte. Särskilt angeläget är det att det kommer till en buss till Nedersta och Skarplöt där gångavståndet är upp till över 2 kilometer till kollektivtrafik. De långa avstånden gör att många barnfamiljer tvingas köra med dubbla bilar för att barnen ska komma till skola och förskola.

En pålitlig och robust kollektivtrafik är avgörande för att vardagslivet ska fungera. Kollektivtrafiken behöver också byggas ut för att vi ska kunna begränsa klimatförändringarna.

 

Göran Svensson (S), kommunalråd Haninge