Birgitta Göransson om de allt längre fängelsestraffen

Lär dig om fängelsestraffens effekt under detta öppna partimöte. 14 mars kl. 18-19 via Zoom

https://socialdemokraterna.zoom.us/j/86790931431

Strafftiderna har förlängts för en stor mängd brott och mer är på gång. I den kriminalpolitiska debatten är kraven på längre straff dominerande. Med vad säger de som under lång tid arbetat på fängelser, hur ser de på de allt längre straffen också för de yngsta? Och under vilka betingelser kan fängelsetiden bidra till ett återinträde i samhället?

Birgitta Göransson är fd kriminalvårdsdirektör för Västra Götaland, psykolog och hedersdoktor i socialt arbete vid Göteborgs universitet.

 

14 mars kl. 18-19 via Zoom