Brantingmedaljen

Nu är det åter dags att komma med förslag på kandidater till Brantingmedaljörer. Brantingmedaljen delas ut av Arbetarekommuner runt om i Sverige till medlemmar för lång och förtjänstfullt arbete i partiet.

Som vanligt kommer den/de som utses att få sin medalj i samband med Årsmötet som i vår infaller 28 mars. De personer som nomineras ska också vara tillfrågade av den som lämnar nomineringen.

Vi vill ha förslagen tillsammans med en motivering till varför just din/er kandidat skall bli tilldelad Branting-medalj senast den 31 januari 2019. Mejla förslag till [email protected]

De som utses till Brantingmedaljörer kommer att få medaljen utdelad vid vårt Årsmöte 28 mars på Hotel Winn .

facebook Twitter Email