Brantingmedaljen

Nu är det åter dags att komma med förslag på kandidater till Brantingmedaljörer. Brantingmedaljen delas ut av Arbetarekommuner runt om i Sverige till medlemmar för lång och förtjänstfullt arbete i partiet.

Brantingmedaljen delas ut i samband med årsmötet som infaller 27 mars. De personer som nomineras ska också vara tillfrågade av den som lämnar nomineringen. Medlemmar, s-föreningar och fackligt utskott har möjlighet att nominera kandidater.

Förslagen tillsammans med en motivering till varför just din/er kandidat skall bli tilldelad Brantingmedaljen ska ha inkommit senast den 31 januari 2021. Mejla förslag till [email protected]