Bristen på infrastruktursatsningar hindrar tillväxtmotorn Södertörns framtida utveckling

Artikel från Nynäshamnsposten

http://www.nynashamnsposten.se/opinion/debatt/bristen-pa-infrastruktursatsningar-hindrar-tillvaxtmotorn-sodertorns-framtida-utveckling

” Tvärförbindelse Södertörn Tvärförbindelse Södertörn kopplar ihop förbifart Stockholm och väg 73. Den knyter ihop de regionala kärnorna Haninge, Flemingsberg och Kungens kurvaSkärholmen och möjliggör utveckling av kollektivtrafik som länkar samman buss, pendeltåg och tunnelbana. När Norviks hamn utanför Nynäshamn öppnar år 2020 är tvärförbindelsen helt avgörande för att säkerställa godstrafikens framkomlighet. I Trafikverkets förslag till nationell plan saknar Tvärförbindelse Södertörn full finansiering och färdigställandet planeras ske först efter 2029, vilket kommer leda till en oacceptabel trafiksituation på Södertörn i minst ett decennium. ”

 

Signaturer / underskrifter från Näringsliv och Politik.

Kopierat från Nynäshamsposten webb.