Datumplan nomineringar inför allmänna valen 2022

Den 11 september 2022 sker de allmänna valen och redan nu inleder Socialdemokraterna i Haninge nomineringsanmodan.
  1. TIDPUNKTER FÖR NOMINERINGAR INFÖR ALLMÄNNA VALEN 2022

 

1.1.   Nominering till riksdags- och regionlistorna

1.1.1. Medlemmars och föreningars nomineringar till AKS senast 19/8 12.00

1.1.2.Beslut i Haninge AK om nominering, medlemsmöte (nytt) 26 augusti

1.1.3.Inkomna till partidistriktet senast 27 augusti 2021 klockan 12.00

1.1.4. Valkonferens i Partidistriktet 11 december 2021 fastställer listorna

 

 

 

1.2.   Nominering till kommunfullmäktige

1.2.1. Den särskilda valberedningen påbörjar sitt arbete i juni 2021

1.2.2. Valberedningen samråder med AKS 19/8 om kandidatkriterier

1.2.3. Medlemmars och föreningars nomineringar till AK (Valberedningen) senast 15/11

1.2.4. AKS informeras av valberedningen januari/februari 2022

Beslut på AK årsmöte 26 mars 2022