Workshop inför Framtidsrådslaget

Ta chansen att delta i en ideologisk diskussion i smågrupper

Alla svar skickas anonymt till (S) och svaren bidrar till vårt långsiktiga politikutvecklingsarbete.

Länk till eventet skickas till samtliga medlemmars e-postadresser.

Kontakta din ombudsman Marcus Karlén om du har några frågor.