En Julhälsning till medlemmar 2020

Än en gång nalkas julen och vi vill önska er stor glädje under dessa dagar. Snart är vi mitt uppe i julförberedelserna. Det brukar vara intensivt – men detta år ändå helt annorlunda med pandemins sociala distans. Men helgen kommer förhoppningsvis också att innebära vila, som skapar ny kraft, livs- och arbetsglädje.

Ett stort tack till er alla för goda insatser i föreningar och arbetarekommun samt i kyrko- och kommunpolitiken i Haninge.  Som socialdemokrater är vår gemensamma uppgift att vara närvarande i vardagen för att förbättra för människor i vår kommun. Vi vill forma ett samhälle grundat på demokratins ideal och alla människors lika värde och lika rätt. Vi ser kraften som skapas när människor tillsammans med andra får ge uttryck för sina drömmar, tankar, tro och idéer om något större än sig själva.

När nu julen strax är här säger många av oss: så fort det går, redan jul igen. Snart kommer vi också att ägna oss åt nyårstidens summeringar av året som gått. Många kanske då kommer att säga: vilket år det har varit. Bakom oss – och kanske även framför oss – har vi en pandemi som de flesta av oss inte ens kunde tänka sig för ett år sedan. Men vi har även internationella omvälvningar. Hårdare tag i flyktingpolitiken, ett omskakande EU-utträde i Storbritannien och ett kommande maktskifte i USA som låter oss ana en annan ton och ett annat sätt att tänka om människor – äntligen kan vi hoppas på medmänsklighet.

Kanske kommer vi att säga: det var 2020 som det vände. Vi får hoppas att det var detta år som människor slutligen insåg att vi måste ta oss samman, sluta oss ihop och arbeta gemensamt för en bättre värld. Det finns en möjlighet, men vägen är inte given.Om detta behöver vi berätta för varandra och i våra samtal med andra. Mer än någonsin behöver vi samlas kring våra grundläggande värderingar om fria och jämlika människor i ett solidariskt samhälle, som är den demokratiska socialismens mål.

Våra allra varmaste hälsningar till er alla, med önskan om en riktigt god jul och gott nytt år.

Jan Andersson , ordförande

Meeri Wasberg, gruppledare

2020 12 17