Maria Fägersten var fanbäraren vid begravningen i Västerhaninge kyrka den 19 januari
Maria Fägersten var fanbäraren vid begravningen i Västerhaninge kyrka den 19 januari

En Socialdemokratisk föregångare har lämnat jordelivet

Leif Andersson, Haninge, har avlidit. Han blev 82 år.

Närmaste sörjande är hustrun Anna-Karin samt sönerna Håkan Leifman med familj  och Anders Leifman

Leif Andersson växte upp i ett arbetarhem i Borås. Han var en i den tidiga generation av studiebegåvade ungdomar som, tack vare utbyggt skolsystem och studiesociala reformer, kunde ta en akademisk examen, en pol mag i Lund.

På 25-årsdagen blev han uppringd av Olof Palme som erbjöd honom att bli en av ”Tages pojkar”, den lilla grupp av unga studenter och ungdomspolitiker, ofta boråsare, som hade lyckan att få arbeta hos och åt Tage Erlander. Deras uppgift var att föra in en yngre generations tankar och strömningar och samtidigt avlasta statsministern hans växande arbetsbörda.

Efter studier i USA kom Leif tillbaka till den svenska politiken, bland annat i SSU:s förbundsledning.

Under en period ägnade Leif tid och kraft åt hur den nya svenska författningen och enkammarriksdagen skulle utformas. Han hade därefter ansvarsfulla anställningar och uppdrag inom områdena utbildning, kultur och massmedier, bland annat som statssekreterare.

Åren 1989–94 var Leif kanslichef i den socialdemokratiska riksdagsgruppen. Han skrev också en faktatät hundraårshistorik om denna maktfaktor i svensk demokrati.

Leif hade en central roll i utgivningen av de 17 volymerna av Tage Erlanders dagböcker. Statsministerns noteringar under 23 år var svårtolkade. Leif tydde, researchade, skrev ingresser, utarbetade notapparat och personregister. Det är en storartad och ovärderlig arbetsinsats som Leif därigenom har bidragit med till svensk politisk historia.

Leif hade humor och sociala talanger men höll sig själv gärna i bakgrunden. Han var konstruktiv och förmådde ofta skapa samlande lösningar på komplicerade problem.

Vi sörjer och saknar en god vän och en hängiven medarbetare i socialdemokratins och landets tjänst.

Ingvar Carlsson, Bengt K Johansson, Allan Larsson

På bilden: Maria Fägersten var fanbäraren vid begravningen i Västerhaninge kyrka den 19 januari