Ett växande och hållbart Haninge med framtidstro

Det går bra för Haninge. Allt fler människor och företag väljer att flytta till vår fina kommun. I måndags antog Haninge kommunfullmäktige Socialdemokraternas och samarbetskoalitionens förslag till budget för 2018-2019. En budget för ett växande och hållbart Haninge med framtidstro.

För Haninges invånare innebär budgeten viktiga framtidsinvesteringar som tryggar våra barns framtida hälsa och utveckling, ett ökat bostadsbyggande, fler i jobb och en stärkt välfärd. Nu bygger vi ett Haninge som håller ihop.

Vi satsar på:

  • Fler billiga och klimatsmarta hyresrätter
  • Ökad lärartäthet i grundskolan och resurser till skolor med särskilda utmaningar
  • Att fler ska klara gymnasiet och snabbt kunna etablera sig på arbetsmarknaden
  • Mobil förskola för att möta förskolebehovet i snabbt växande kommundelar
  • Att tillgängliggöra kommunens lokaler för föreningslivet
  • 150 nya arbetstillfällen inom välfärden för att bryta arbetslöshet
  • Upprustning av gångstråk och otrygga platser, för en tryggare utemiljö