Fira Första maj med Haninge Arbetarekommun

Den 1 maj kl. 9:45 – 10:30 samlas S-Haninge för vårt Första maj-firande

Välkommen att fira Arbetarrörelsens högtidsdag med Socialdemokraterna i Haninge!

 

På agendan finns

  • Arbetarrörelsens sånger
  • Korta tal
  • Filmsnutt med fackligt fokus
  • Digitalt demonstrationsplakat presenteras

Skicka en bild på ditt plakat, digitalt eller verklig, med valfritt budskap till ombudsman Marcus senast i slutet av april. Möteslänk finner du i Medlemsbrevet 2021-04-12.

 

Vi ansluter sedan till det nationella Första maj-firandet.

 

https://socialdemokraterna.zoom.us/j/83734765232

Mötes ID: 837 3476 5232

Lösenord: 582498