Föreläsning om rättssäkerheten i den svenska migrationspolitiken

Med utgångspunkt från civilsamhällets vitbok "Den onödiga flyktingkrisen" ses vi via Zoom den 29 mars kl. 18:30-21.

Dalarö-Utö-Ornös socialdemokratiska förening bjuder i samarbete med Haninge socialdemokratiska arbetarekommun till öppet möte.

  • Civilsamhällets vitbok. Vilka är det vi talar om. Med Carin Flemström
  • Barnfamiljernas situation. Solveig Freudenthal, Läkare i världen och Etikkommissionen
  • Asyljuristernas erfarenheter. Aino Gröndahl, RFSL och Johannes Björhn, Asylrättscentrum
  • Lokala erfarenheter från Haninge och hur vi får vidare
  • Medlemmar i Haninge frivilliga familjehem berätta

https://socialdemokraterna.zoom.us/j/82444751046

Meeting ID: 824 4475 1046

29 mars kl. 18:30-21:00