Första Maj-tal Meeri Wasberg

Idag är det 130 år sedan som de första demonstrationerna i Sverige för 8 timmars arbetsdag ägde rum på 19 olika platser i Sverige. Varje år sedan dess har tiotusentals människor samlats runt om i vårt avlånga land för att fira arbetarrörelsens stora högtidsdag, Första Maj. Och det här året är faktiskt inget undantag. Fastän covid-19 hindrar oss från att samlas på gator och torg så kan vi följa firandet tillsammans digitalt. Och det är en stor fördel att teknikens utveckling har gjort att vi kan samlas idag här idag. Socialdemokratin behövs nämligen nu, kanske mer än någonsin tidigare.

Coronakrisen har lämnat få människor oberörda. För många av oss kommer denna kris lämna djupa sår. Det är den största utmaningen som vårt samhälle ställts inför på mycket länge.

Vi ser hur viruset slår ojämnt mot olika grupper i samhället. De som lever i trångboddhet har svårare att följa myndigheternas rekommendationer om att hålla avstånd. Många företag hotas nu av konkurs när efterfrågan minskar och den arbetslöshet som det resulterar i drabbar synnerhet de med otrygga anställningar. De som lever i socioekonomiskt utsatta områden i vårt land har ofta sämre tillgång till bra vård och omsorg.

Sverige har gått igenom många kriser då människors överlevnad stått på spel. Men vi ha alltid klarat oss igenom dessa kriser just eftersom vi har hjälpts åt. Det är när vi håller ihop som vi möter kriser bäst.

Det gäller när krisen är ett virus som sprids över hela världen. Men det gäller också när krisen beror på att ett finansiellt system har havererat, när krisen är ett sjukhus som lider av akut personalbrist, när krisen är en enskild elev som inte klarar skolan, när krisen är global uppvärmning som gör vår planet obeboelig eller när krisen är en familj som riskerar att vräkas för att de inte kan betala hyran.

Vi socialdemokrater inser att för att bygga upp ett långsiktigt hållbart samhälle krävs det ett sjukförsäkringssystem där vård ges efter behov, ett socialförsäkringssystem som gör att människor inte lämnas i fattigdom och en a-kassa som går att leva på när en lågkonjunkturens följeslagare arbetslöshet knackar på dörren.

Det är så vi skapar riktig frihet – i ett samhälle som bygger på tillit, social rörlighet och framtidstro där alla människor känner en ekonomisk trygghet och vågar sikta högre och nå framgång.

Coronakrisen har satt fingret på varför socialdemokratin behövs. När en arbetare är sjuk och riskerar att smitta någon men ändå går till jobbat för att man inte har råd att vara sjuk, då drabbar det oss alla. När sjukvården är strukturellt underfinansierad och har privatiserats så till den grad att regionen inte kan garantera likvärdig vård oavsett var man bor, då drabbar det oss alla. När bostadsbrist leder till ofrivillig trångboddhet och en ökad smittspridning, då drabbar det oss alla.

En politik för bra sjukvård för alla, en aktiv bostadspolitik, och bra arbetsvillkor för alla arbetare med samhällsbärande yrken gagnar oss alla, inte bara de som är mest utsatta i samhället. Det gör det eftersom samhället hänger ihop.

Vi kan inte lämna utvecklingen åt marknaden eller ödet. Vi måste visa att vi kan ta kontroll över det som kan verka okontrollerbart, om vi gör det tillsammans. Ett Haninge som håller ihop betyder att alla människor i Haninge ska ha möjligheten att färdas väl genom livet och med rätt till en bra skola, välfärd och omsorg oavsett viken bakgrund du har eller var du bor i kommunen.

Jag vill här passa på att tacka alla fantastiskt skickliga medarbetare i kommunen som varje dag kämpar och sliter för våra invånare och till alla företag och föreningar i kommunen som ställt upp med olika hjälpinsatser.

Socialdemokraterna är den samlande kraften i svensk politik. En kraft som säkrar utveckling i hela Sverige och i Haninge – och för alla. En kraft som för en ekonomisk politik som sätter jobben först och säkrar en bra välfärd. Vår viktigaste politiska uppgift är att upprätthålla tron på politikens möjligheter och tron på löftet om ett bättre samhälle.

Därför är det viktigare än någonsin att vi fortsätter organisera oss för att tillsammans uppnå det jämlika och starka samhället som finns till för alla. Och därför samlas vi socialdemokrater i år under parollen ”ett starkare samhälle”.

Meeri Wasberg, kommunstyrelsens ordförande