Förtroendevaldas dag

Kom ihåg att delta och sprid till andra – nu har även vi fått besked att vår ekonomisk-politiska talesperson Mikael Damberg deltar.

Varmt välkommen till förtroendevaldas dag söndagen den 19 november kl. 13:00-17:00 i PRO-villan, Runstensvägen 38 i Handen.
Till förtroendevaldas dag inbjuds samtliga förtroendevalda med ett offentligt uppdrag:

  • Kommunfullmäktige och nämnder
  • Region och riksdag
  • Kyrkopolitiken
  • Nämndemän

Plan för dagen
12:00 PRO-villan öppnas och möbleras
13:00-13:30 Ordförande Annika Nilsson inledningstalar om Arbetarekommunen
13:30-14:15 Gruppledaren Meeri Wasberg berättar om läget lokalt och övergripande per nämndområde
14:15-14:30 Fika
14:30-15:30 Mikael Damberg om kommunala välfärdsfrågor i ett läge av större ansvar och svåra ekonomiska tider. Koppling till nationella politiken och vår oppositionsroll. Frågestund.
15:30-17:00 Tryggehetsfrågan med en imponerande panel
17:00 Slut för dagen
 
Varmt välkomna,
 
Annika Nilsson, Arbetarekommunens ordförande
Meeri Wasberg, Gruppledare