Haninge och Region Stockholm är redo för elektrifieringen av våra vägar

Klimatförändringarna är ett av de största hoten mot världens framtid. Sverige och Stockholmsregionen har unika möjligheter att bidra till de samhällslösningar som behövs för att vi ska nå klimatmålen och öka hoppet om en hållbar framtid. Det gäller särskilt transporter, där Stockholmsregionen både har tuffa klimatmål och industri och forskning i absolut världsklass. Redan idag har vi en kollektivtrafik med högt resande som är oberoende av fossila drivmedel. Samtidigt finns det ett stort intresse från både privatpersoner och näringsliv att efterfråga klimatsmarta lösningar. Men vi vill göra mer och nu ta första steget att elektrifiera godstrafiken på våra vägar.

Trafikverket har pekat ut sträckan väg 73 mellan Nynäshamn-Västerhaninge som en av två potentiella vägar som uppfyller de krav som de ställt inför ett elvägspilotförsök. Vi hoppas att Trafikverket ser de stora vinster som en elväg knuten till Norviks hamn kan innebära för miljön, effektivare transporter och trängseln i vår region.

Väg 73 är i dag och kommer att bli en allt viktigare länk för godstransporter i takt med att Sveriges nya godshamn nu öppnar. Att flytta transportarbete från land till sjö är en viktig pusselbit för att nå Sveriges högt satta klimatmål. En elväg till och från Norviks hamn skulle förstärka denna satsning ytterligare och engagera många företag och aktörer i att skapa momentum kring godstrafikens klimatomställning.

Haninge kommun och Region Stockholm står samlade i denna fråga och vi är beredda att tillsammans arbeta för att en elvägspilot i Stockholms län ska bli en succé. Det är en strategiskt viktig satsning för hela Stockholmsregionen och i förlängningen hela Sverige. Genom att ta ett stort kliv närmare att bli en resurseffektiv och hållbar region utan klimatpåverkande utsläpp, kan vi också stärka Haninge och Regionen Stockholms roll som modell för framgångsrik klimatomställning. Det är rätt vägval för framtiden.

Meeri Wasberg (S), kommunstyrelsens ordförande i Haninge

Gustav Hemming (C), tillväxt- och samhällsplaneringsregionråd, Region Stockholm