Haningealliansens planer för Östnora ställer människor på bar backe

Haningealliansen säger att de vill utveckla och upprusta Östnora. Men de verkar tro att utveckling förutsätter att man gör människor bostadslösa, då de stått fast vid att de boende på Östnora camping behövt avveckla sina hem och flytta senast den 31 oktober. 

Det beslut som enhälligt fattades i idrotts-, kultur- och fritidsnämnden och som vi socialdemokrater fortsatt står bakom, är att Östnora camping ska arrenderas ut till en husvagnsförening som deras stadigvarande camping. Där sägs ingenting om att platsen skulle behöva tömmas och städas av ner till gräsmattenivå. Det beslutet skulle tillåta medlemmarna i husvagnsföreningen att själva bestämma formerna för vistelsen på campingen. Att campingplatsen ska evakueras är Haningealliansens egna påhitt och saknar förankring i beslutet. 

Socialdemokraterna har lagt fram flera förslag för att avstädningen av Östnora ska kunna ske med hänsyn till de berörda. Vi har föreslagit att det skulle synkroniseras med ett nytt arrendeavtal, en möjlig lösning som Haningealliansen helt avvisat. Vi är bestörta över hur lättvindigt de slänger ut människor i ovisshet. 

Att arrendera ut Östnora camping som stadigvarande campingplats för en husvagnsförening ser vi som en stor tillgång för Haninges friluftsliv. Det kan bidra till att hålla platsen levande, trygg och snygg. Men tyvärr väljer Haningealliansen att egenhändigt runda fattade beslut i stället för att finna hållbara lösningar. Det är inte utveckling. Det är en enorm brist på empati och ansvarstagande som drabbar Haningeborna. 

Meeri Wasberg, oppositionsråd (S)

Robert Schönbeck, 2:e vice ordförande i idrotts-, kultur- och fritidsnämnden (S)