Digitalt årsmöte Haninge Arbetarekommun

För andra gången i rad genomför vi årsmöte digitalt. Möteshandlingar inkommer digitalt inför årsmötet.

Varmt, varmt välkommen till Haninge AK:s årsmöte den 27 mars kl. 14:00.

Vi samlas digitalt på Zoom, möteslänk och dagordning skickas både till medlemmarnas e-postadresser samt i ett fysiskt brev. Möteshandlingar kommer även finnas utskrivet på partiexpeditionen inför årsmötet.

På dagordningen finns traditions- och stadgeenliga val till Arbetarekommunens styrelse och Brantingmedaljen. Dessutom sker ett fyllnadsval till idrotts- och fritidsnämnden samt ett fyllnadsval till nämndemannauppdraget. Fastställandet sker vid kommande kommunfullmäktige.

Gästtalare är Sveriges försvarsminister Peter Hultqvist

Har du några tekniska frågor är du alltid välkommen att höra av dig till din ombudsman Marcus.