Höstkampanj om vården

Den 15-25 oktober sluter Socialdemokrater i hela landet upp i en gemensam höstkampanj på temat sjukvård

För oss socialdemokrater går alltid trygg välfärd för alla först. Sjukvården i Sverige är mycket bra, personalen gör ett fantastiskt jobb. Men vi vet också att många känner oro för att inte få hjälp i tid. Det gäller såväl väntetider till operationer som att det kan vara svårt att boka en tid på vårdcentralen. Därför vill vi gå ut och prata med alla som bor i Haninge om att vi vill göra allt för att underlätta att få hjälp när man behöver det.

Den vanligaste uppfattningen bland människor är att det är tillgängligheten till vård som är mest problematisk. Den vård som ges är man dock generellt nöjd med. Vi behöver därför adressera frågan om tillgänglighet, och hur vi på olika sätt driver frågor kopplade till det.

Vi har flera förslag på förbättringar som vi vill ska gälla i hela landet, bland annat:

  1. Att du ska få en fast läkarkontakt
  2. Tidsbokning, köläget och bättre koll på din vård direkt via 1177
  3. Snabbare hjälp på vård- och hälsocentraler

Kampanjaktiviteter här i Haninge ser du under fliken kampanj.