Det vackraste med julen är gemenskap. Vi samlas. Inom familjer, vänskapskretsar, föreningar och arbetsplatser. Hela samhällets gemenskap blir också lite starkare kring jul.

Som Kryckans verksamhet i Vallakyrkan där Svenska kyrkan bjuder in till jullunch för människor i hemlöshet, missbruk eller annan utsatthet.

Gemenskap är vackert. Och tänk om vi kunde hålla i gemenskapen hela året. Det är i grunden socialdemokratins mål: Att samhällets gemenskap och solidaritet inte är reserverat för högtidsdagarna, utan att vi förverkligar varje människas lika värde och rätt alla dagar om året.

Men i ett läge, där vår gemenskap skulle behöva bli starkare, så är den istället under attack från högerkrafter som är på frammarsch. De talar ofta om gemenskap. Men hela deras gärning går ut på att exkludera vissa människor från gemenskapen, baserat t.ex. på hudfärg, tro eller genom att ifrågasätta det rimliga i att kvinnor och män ska behandlas lika.

Som socialdemokrater ska vi inte bara varna för mörkret – vi ska visa på det ljusa. Vi ska visa på våra grundläggande värden. Social trygghet. Stora livsmöjligheter. Gemensamt ansvar. Och stark solidaritet.

Vi vill skapa ett starkare samhälle där de unga som riskerar att ansluta sig till kriminella gäng,i stället möter nya lärare och socialsekreterare, nya bostäder och upprustade bostadsområden.

Det kan inte kan genomföras av socialdemokratin ensamt. Vi behöver samla många människor kring det, även de som har andra politiska uppfattningar. Och vi måste vara duktiga på att lyssna på andra.

Men för varje människa som engagerar sig för demokratin, för sammanhållningen, för varje idé, varje reform, varje förändring vi genomför tillsammans, så tänds en ny stjärna i mörkret.

Kom med. Gör ditt. Var med i vår förändring av samhället. Tillsammans kan vi lysa upp mörkret.

Ett stort tack till alla medlemmar och förtroendevalda för goda insatser och stort engagemang under 2019.

God jul och Ett Gott Nytt år 2020.

Jan Andersson, Ordförande Arbetarekommunen

Meeri Wasberg,  Gruppledare Kommunala gruppen