Kommunala gruppen (6/12)

På måndag (6/12) har Kommunfullmäktigegruppen möte kl 18:00 med efterföljande Kommunal grupp kl.18:30. Som medlem är du välkommen till dessa två möten - lämna synpunkter och ställ frågor till våra förtroendevalda

Kommunala gruppens möte kommer att behandla kommunens trygghetsarbete med inbjuden gäst Bo Jensen, chef över enheten Trygghet och säkerhet.

Mötet sker via Zoom – kontakta ombudsman Marcus så skickas zoom-länken