Kyrkogruppen i Haninge pastorat

Vi står upp för alla människors lika och okränkbara värde. Gör inte skillnad på människor återfinns i Bibeln.

Det är för oss en grundläggande värdering för vårt engagemang i Kyrkan.

Socialdemokraternas kyrkogrupp Haninge pastorat