Mäns våld mot kvinnor måste stoppas – här och nu i Haninge

Efter tre mörka veckor med fem uppmärksammade mord på kvinnor är det bra att den nationella debatten mot detta vidriga våld blossat upp. Men det är det lokala arbete som bedrivs kring dessa frågor som jag önskar uppmärksamma. Även du kan göra skillnad i kampen för att stoppa mäns våld mot kvinnor, här och nu i Haninge.

Under 2020 konstaterades 13 fall av dödligt våld mot kvinnor där offer och förövare hade en parrelation. Våren 2021 kommer att gå till historien som en nattsvart tid i kampen mot mäns våld mot kvinnor. Den krassa verkligheten är att runt var 20:e minut anmäler en kvinna i Sverige en misshandel, dygnet runt.

Hur kan du konkret agera om du själv är eller misstänker att någon i din närhet är utsatt för våld? I Haninge kommun arbetar vi idag med relationsvåldteam där man kan få information om vilket typ av stöd som passar den enskilda personen som utsatts för våld. Socialtjänsten i Haninge erbjuder, stödsamtal, försörjningsstöd och skyddat boende. Hjälp finns att få och du behöver inte ha gjort en polisanmälan för att få hjälp. Känner du en oro för någon, ett barn eller vuxen är det viktigt att du gör en orosanmälan där du får prata med en socialsekreterare som ger dig råd och kan svara på frågor.

Haninge kommun bidrog förra året med över 1,5 mkr till föreningar som på olika vis kompletterar socialtjänstens uppdrag. Haninge kvinnojour, Haninge/Nynäshamn Brottsofferjour och Mancentrum erbjuder stöd och hjälp. Detta är ideella föreningar där du som medborgare kan stötta arbetet genom att själv bli medlem!

Min starkaste förhoppning är att den nationella debatt som nu tagit ny fart leder till konkreta åtgärder för få ett stopp på detta avskyvärda våld. Regeringen avser att inom några veckor lägga fram ett åtgärdsprogram för att bekämpa mäns våld mot kvinnor. Till dess är det viktigt att vi på lokal nivå gör vad vi kan. Glöm inte att du och jag, som enskilda individer, kan göra skillnad. Ingen kan göra allt – men alla kan göra något! Här och nu i Haninge.

Annett Haaf, socialnämndens ordförande