Medlemsmöte 21 november

Välkomna till novembers medlemsmöte! På dagordningen är motioner till Arbetarekommunen och Distriktårskongressen 2020, fyllnadsval av kommunala uppdrag och andra aktuella frågor i kommunen.

Många motioner har inkommit inom ramen för motionsstoppet. Det är väldigt kul att engagemanget är så högt bland medlemmarna i Socialdemokraterna i Haninge. På medlemsmötet 21 november tas även beslut om fyllnadsval till Stadsbyggnadsnämnden, Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden samt ersättare i kommunstyrelsen. Ett fullspäckat medlemsmöte är med andra ord att vänta.

Mötet hålls i PRO-Villan, Runstensvägen 38.

Mötet öppnas 18.30

Fika finns från 18.00

Välkomna!