Medlemsundersökning pågår

Din röst spelar roll - fyll i Haninges medlemsundersökning!

I Medlemsbrevet (e-post) den 16 augusti finns överst en internetlänk till ett webbformulär som har åtta medlemsfrågor.

Undersökningen tar 1-2 minuter och är viktig i vårt fortsatta arbete.

Frågorna handlar om vår internkommunikation, mötesformat samt förberedelse inför valet 2022.