Meeri Wasberg deltog i Bostadsforum

Började dagen 11 oktober med Storsthlm – Bostadsforum – Frukostmöte med besök av Andreas Carlson, infrastruktur- och bostadsminister. Jag ingick i panelen som fick respondera både på hans och Byggföretagens dragningar.

Det är verkligen en våt filt som börjar veckla ut sig över bostadsbyggandet. Om vi inte är tillräckligt uppmärksamma (och hoppas att det ska lösa sig av sig själv) finns risken för flera allvarliga konsekvenser.

Den omedelbara handlar om ökad arbetslöshet och en risk för att yrkesarbetare byter bransch och sedan inte kommer tillbaka (erfarenheter från 90-talet). De längre konsekvenserna handlar såklart om bostadsbristen…

Regeringen tycker att småhussidan varit eftersatt och inte fått tillräcklig uppmärksamhet, trots att många uppger att de vill bo i ett eget hus. Statsrådet pekade visserligen på värdet av blandade upplåtelseformer, men fokus låg tydligt på det ägda boendet och (helst) småhus.

Som vanlig blev det också en del tal om behov av förenklingar för att korta ledtiderna (från idé via planarbetet till färdig bostad)… och bostadsekonomin.

Byggföretagen pekade på ett antal saker de tycker att regeringen borde göra nu och statsrådet lyfte fram olika delar ur deras budget samt ett stort antal utredningar som de lagt.

Jag lyfte bland annat att ROT borde styrts om från enskilda privatpersoners ombyggnationer av kök och badrum till områdeslyft i utsatta områden, stöd till kommuner för offentliga investeringar i verksamhetslokaler, idrottshallar etc. Statsrådet lyfte fram att man kan bygga ut villan för att hyra ut…

Regelförenklingar behövs alltid, men för vart och ett område som ska undersökas noga i samband med detaljplanearbetet är ju oftast av god orsaker, men visst önskar vi alla att det kunde gå fortare (men att det ändå ska bli rätt).

Jag kommenterade också det ständiga mantrat om kommuners försäljning av mark, marknaden tycker att marken är för dyr.

Företrädaren från Einar Mattsson lyfte fram kundernas perspektiv. Det är ju ändå de som i slutändan ska både bo och betala… vilket han har helt rätt i (oavsett upplåtelseform).

Det sades många fler kloka saker och även om vi inte höll med varandra om allt, var tonen god, liksom kaffet.

Meeri Wasberg