Mittensamarbete för Haninge presenterar budget för 2021-2022

Mittensamarbete för Haninge har presenterat Haninge kommuns budget för 2021-2022, en budget för säkrad välfärd, utbildning och fler jobb i Haninge. Förslagen bygger på en överenskommelse mellan de styrande partierna, Socialdemokraterna, Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna.

Mittensamarbete för Haninge föreslår satsningar för att möta utmaningarna som kommer i spåren av den globala pandemin. Budgeten innehåller kraftfulla satsningar på fler jobb, en bättre skola, högre kvalitet inom äldreomsorgen men även förslag för att möta de långsiktiga utmaningar som finns i en växande kommun.

Det finns risker och utmaningar för de kommande åren kopplat till den globala pandemin som ännu fortgår med följdverkningar som är svåra att förutse. Haninge har idag en stigande arbetslöshet jämfört med i fjol, särskilt bland gruppen unga. För Mittensamarbetet är det därför viktigt med stora satsningar på jobbskapande åtgärder.

– Vi satsar 10 mnkr för att öka antalet sommarjobb och införa arbetsmarknadsåtgärder med siktet att snabbare få människor ut i egen försörjning. Därutöver gör vi ytterligare satsningar på jobben redan i år då kommunen startar upp projektet ”Tillväxt Haninge”, med målet att skapa 1 000 nya jobb, Meeri Wasberg (S), kommunstyrelsens ordförande.