Motorbranschcollege till Haninge!

Fordons- och transportprogrammet på Fredrika Bremergymnasiet i Haninge certifieras som motorbranschcollege. Certifieringen innebär ett fördjupat samarbete mellan skola, företag och bransch för att säkerställa att eleverna får en relevant skolgång, nätverkande med kommande arbetsplats och förbättrade framtida möjligheter på arbetsmarknaden. En rad olika företag samarbetar med motorbranschcollage och erbjuder därigenom relevant teknik under utbildningarna och kompetensutveckling av lärare.

– Det är fantastiskt glädjande att vi gått i mål med certifieringen. Detta innebär att fordons- och transportprogrammet på Fredrika Bremergymnasiet får den kvalitetsstämpel som den förtjänar och att vi stärker kopplingen mellan elever och arbetsliv så att eleven får den utbildning och kompetens som näringslivet efterfrågar, Maria Fägersten (S), gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens ordförande.

Motorbranschen har ett stort rekryteringsbehov. De kommande tre åren behöver branschen anställa 5300 personer. Det innebär att jobb väntar varje elev som väljer gymnasieskolans fordonstekniska utbildningar. Sedan många år tillbaka finns Fordons- och transportprogrammen på Fredrika Bremergymnasiet och programmet har en stark koppling till yrkeslivet.

Läs mer:
https://www.haninge.se/…/fredrika-bremergymnasiet…/