Nedläggning av Båtsmansskolan- Ärende i grundskolenämnden

Precis innan påskhelgen kom informationen till vårdnadshavare och skolpersonal att kommunledningen planerar att lägga ner Båtsmansskolan redan till höstterminen 2023.

Den information som föräldrar och medarbetare har fått om den planerade nedläggningen är allt annat än tillräcklig. Förtroendevalda i grundskolenämnden har heller inte fått ta del av de handlingar som berör ärendet i tid. Vid ett sådant viktigt beslut som detta, ett beslut som berör så många, är det av yttersta vikt att förtroendevalda politiker har god och tillräcklig information att utgå ifrån i ett tidigt skede.

Kommunledningen måste visa att man fattat ett beslut där man också tar god hänsyn till barnen och deras bästa i denna situation. Vi har inte heller sett att en dialog med skolpersonalen har förts.

Dessutom har vi inte sett att kommunledningen har en ny plan för hur Båtsmansskolans lokaler kan nyttjas. Lokalerna riskerar att också bli en stor belastning för kommunen om de inte nyttjas.

Därför tycker vi att beslutet om att stänga ner Båtsmansskolan hade kunnat vänta en ytterligare tid, då flera aspekter måste tas i beaktning och en grundligare analys måste göras. Förtroendevalda behöver även få tillräcklig tid att sätta sig in i läget och gå igenom information. Socialdemokraterna har lyft för kommunledningen att ärendet bör tas på ett ordinarie nämndsammanträde i maj, istället för ett extrainsatt sammanträde nästa onsdag. Vi socialdemokrater anser att ärendet behöver beredas ytterligare innan man går till ett beslut

I videon berättar vårt oppositionsråd Meeri Wasberg mer