Nomineringsmöjlighet ombud till partikongressen

Som medlem har du möjlighet att nominera dig eller en tillfrågad kamrat som ombud till partikongressen.

Mellan den 22 april och den 20 maj kl. 12:00 kan du som medlem i Socialdemokraterna Haninge meddela kandidatur till Socialdemokraternas partikongress.

 

Val av ombud sker digitalt via Easy Vote mellan 3/6 och 3/7. Alla medlemmar har möjlighet att rösta. Komplettering av röstning i lokal eller genom poströstning övervägs av partidistriktet. Mer information om röstningen kommer senare.

 

 

Partikongressen pågår mellan 3-7 november 2021, placerad i Göteborg.

 

Skicka din nominering till [email protected]

 

 

Vid frågor, kontakta ombudsman Marcus