Nytt avtal ska hjälpa hemlösa i Haninge

Haninge kommun har tecknat ett avtal med Stadsmissionen om en arbetsmodell som ska minska hemlöshet i Haninge. Avtalet med Stockholms Stadsmission omfattar en modell som heter Bostad först och utgår ifrån att alla hemlösa ska ha rätt till ett eget boende.

– Att motverka hemlöshet med Bostad först som modell var redan när vi inledde samarbetet i den här kommunledningen en prioriterad fråga i vår politiska plattform. Att vi nu träffat ett avtal med Stadsmissionen med över ett år kvar på mandatperioden är ett kvitto på att vi värnar om de som är mest utsatta i Haninge och att vi ser bostaden som en mänsklig rättighet, säger Annett Haaf (S) socialnämndens ordförande.

”Bostad först” utgår ifrån att en person i hemlöshet först behöver den grundtrygghet en egen bostad ger innan personen kan förväntas klara av att ta itu med att förändra sitt liv. Modellen riktar sig till personer som har kontakt med socialtjänsten och som har en brokig och långvarig hemlöshetsproblematik. Det kan handla om personer med psykisk funktionsnedsättning eller missbruksproblematik.

Stadsmissionen erbjuder boende i egen lägenhet inom vanliga hyresbestånd i kombination med stöd i form av coaching. Kravet för att få ta del av erbjudandet är att man klarar av att bo enligt hyreslagen – det vill säga med samma ansvar som alla andra hyresgäster har; att betala hyran i tid och inte störa sin omgivning. Efter en viss tid i insatsen har individen möjlighet att ansöka om eget förstahandskontrakt för lägenheten. Avtalet börjar gälla från den 11 juni 2021 och löper till maj 2025