Pressmeddelande: Hotar högerstyrets beslut den planerade nya simhallen i Västerhaninge? 

I takt med att Haninge växer och utvecklas behövs det inte bara fler bostäder utan även ytterligare idrottsytor. Socialdemokraterna har länge drivit frågan om en ny simhall i Västerhaninge för att möta behov av motionssim, skolans simundervisning och simskolor. Förra året fattades också beslut om att gå vidare med planläggningen av detta. 

Tyvärr verkar högerstyret vilja något annat. Tidigare har Sven Gustafsson med Moderaterna i spetsen endast uttryck sig positiv till att etablera en simhall i Västerhaninge centrum.  Vid kommunstyrelsens sammanträde 4 september beslutade högerstyret att avbryta detaljplanearbetet för Västerhaninge centrum. Socialdemokraterna känner därmed en stor oro inför vad beslutet innebär för behovet av en ny simhall i området.  

”Att det nya styret bestämmer sig för att lägga ner planer helt i stället för att bara ändra eller upprätta en ny plan verkar ha blivit en destruktiv praxis. Det här påminner om när Båtsmansskolan lades ner utan en gedigen konsekvensanalys,” säger Carl Melin, 2:e vice ordförande för Socialdemokraterna i stadsbyggnadsnämnden.  

”För oss i Socialdemokraterna är det högsta prioritet att det överhuvudtaget etableras en simhall i Västerhaninge,” fortsätter Meeri Wasberg, oppositionsråd för Socialdemokraterna i Haninge.  

På rak fråga på sammanträdet gällande hur beslutet med att lägga ner planen hade kommunstyrelsens Ordförande inget svar. Socialdemokraterna föreslog att ärendet skulle återremitteras, bland annat för att säkra etableringen av en simhall i Västerhaninge.

Sammanfattningsvis tycker S att högerstyrets beslut att lägga ner planerna för Västerhaninge centrum markerar en oroande trend där högerstyret fattar beslut utan tillräcklig analys eller alternativa planer. Socialdemokraterna förblir engagerade i att hitta en lösning för att garantera simhallsanläggningar som möter behovet i en växande kommun. Det är nu mer än någonsin viktigt att hålla en öppen dialog med alla berörda parter, inklusive lokalbefolkningen och olika intressegrupper, för att hitta en hållbar och inkluderande lösning för Haninges framtid.

Presskontakt: Ella Tegsten 08-606 7048