PRESSMEDELANDE: TRYGGHETSKOMMISSION MOT VÅLDET I HANINGE

Det tragiska dödsfallet av en 13-årig pojke i Haninge den 9-10 september belyser återigen vårt samhälles utmaningar med våldet. Det är barn som mördar barn. Igår kväll skedda ytterligare en skjutning i Jordbro. Haninge har upplevt en serie tragiska händelser, bland annat under sommarens inledning när sju personer blev skjutna i Stockholmsområdet, bland dessa fanns två killar som vara 15 år och 14-år unga.

I skenet av dessa händelser lyfter vi fram den viktiga punkten som vårt samhälle och polis efterfrågar,  förstärkt förebyggande arbete. Trots debatterna om invandring och ökade straff har dessa åtgärder inte lyckats stoppa nyrekryteringen av barn och ungdomar till de kriminella gängen.

Kommunala och regionala nedskärningar, särskilt inom skola och socialtjänst, komplicerar det förebyggande arbetet. Med bakgrund av Polisförbundets krav den 12 juni om en parlamentarisk kriskommission på nationell nivå, undrar vi: är det dags för en ny Trygghetskommission i Haninge? Majoriteten har tydligt i fullmäktige sagt nej till vårt förslag.

”Vi är oerhört besvikna på att Kommunstyrelsens Ordförande Sven Gustafsson i måndags på kommunfullmäktige sade nej till vårt förslag om en trygghetskommission. Trygghetskommissionen syftar till att brett över alla partigränser tillsammans med Polisen ta fram en gemensam strategi mot våldet i Haninge. Det krävs absolut stöd från regeringen på nationell nivå men det utesluter inte behovet av en bred uppslutning även på lokal nivå. Vi anser att det är viktigt att vi tillsammans tar ett gemensamt krafttag mot våldet som nu eskalerat i Haninge. På nationell nivå har Socialdemokraterna lagt fram förslag för att stoppa narkotika och vapen vid Sveriges gränser men framför allt stoppa nyrekryteringen av gängen” säger Meeri Wasberg oppositionsråd Socialdemokraterna Haninge

Socialdemokraterna anser att det behövs en gemensam strategi för att stoppa våldet. Våra barn, som vuxit upp här och gått i svenska skolor, förtjänar ett samhälle som verkligen ser dem. För att bryta våldscykeln behöver vi både långsiktigt engagemang över flera mandatperioder och omedelbara resurser. Ett första steg är att minska politiska strider och sätta barnens säkerhet i första hand, säkerställa att barn som firar sin skolavslutning sommaren 2024 inte möter en våldsam framtid. Vi uppmanar till en bred samverkan, med målet att skapa en tryggare framtid för alla våra barn.

Presskontakt: Ella Tegsten 08-606 7048