Rädda Stockholms förlossningsvård

Patientsäkerheten ska tryggas. Vård efter behov ska garanteras. Inga fler barnmorskor ska behöva säga upp sig i protest. Inga fler rekordvarsel ska riktas mot vårdpersonalen. Stå upp för förlossningsvården – skriv under namninsamlingen:

https://www.folkrorelse.nu/petitions/radda-forlossningsvarden?fbclid=IwAR2vs7GtgWbcL0UQv4795KzzHcn-S_vuqeJxeQP_3XNLNVztltIrxN4sazw