RÄDDA Vårdguiden 1177!

Det kritiserade nätläkarbolaget KRY vill köpa upp Vårdguiden 1177 i Region Stockholm. Regionens egen vårdrådgivning kan komma att hanteras av en stor enskild privat vårdgivare.

KRY har kritiserats för att ha använt sig av tvivelaktiga metoder för att få tiotusentals relativt friska patienter att lista om sig till dem. På så sätt ökar bolaget den ersättning de får från regionen varje månad medan andra vanliga vårdcentraler behåller de patienter med störst och kostsammast behov av sjukvård vilket resulterar i försämrad ekonomi. KRY finansieras av riskkapitalister som räknar med att få tillbaka sina investerade pengar när våra skattepengar delas ut som vinster.

Den moderatledda regionledningens vanvettiga välfärdspolitik bygger på privatiseringar och en styrmodell anpassad efter näringslivet som steg för steg närmar sig ett amerikanskt system där vinster går före behov.

När du ringer Vårdguiden 1177 ska du kunna lita på att du får en trygg sjukvårdsrådgivning. För att köpet ska gå igenom måste regionen först godkänna det. Ännu finns det tid att stoppa köpet!

Vill du som vi, att 1177 ska skötas i regional regi och förbli fritt från vinstintressen? Höj din röst och skriv under uppropet här https://agera.skiftet.org/campaigns/radda-1177