Rösta på Socialdemokraterna i EU-valet den 9/6

Den 9/6 kan du göra något stort. Du kan rösta för sammanhållning, inte splittring, i Europa. En röst på Socialdemokraterna är en röst för ett Europa som håller samman. Här är några av skälen till att rösta på oss i EU-valet:

Säkerhet, sammanhållning och demokrati

Ett krig rasar i Europa. Att EU ökar stödet till Ukraina och står enat mot Putin kommer vara avgörande för svenska folkets säkerhet och trygghet. Vi socialdemokrater är en garant för ökad sammanhållning och ett Europa som står starkare i en orolig omvärld. Vi är den största motkraften mot de auktoritära och högerpopulistiska krafter som vill splittra Europa.

Vi vill:

· Fortsätta stödja Ukraina så länge som det krävs.

· Stoppa EU:s beroende av impost av rysk gas och olja.

· Stå upp för fria medier och säkra att det finns en mångfald av nyhetsrapportering för alla medborgare att ta del av.

· Ställa kvar på att alla EU:s medlemsländer och kandidatländer ska leva upp till grundläggande demokratiska värderingar.

Brottslighet och terror

EU har en viktig roll för att bekämpa kriminalitet inom Europa. Den internationella vapen- och knarkhandeln göder gängen över nationsgränser. Narkotika och vapen som säljs i Sverige har ofta passerat flera EU-länder innan det når våra gator. Det är därför nödvändigt med ett samordnat, internationellt svar.

Vi vill:

· Öka det rättsliga samarbetet och polissamarbetet inom EU för att mer effektivt bekämpa den gränsöverskridande brottsligheten.

· Växla upp kampen mot kriminalitet och utnyttjande på arbetsmarknaden, så kallad arbetslivskriminalitet.

· Öka hamnsamarbetet för att stoppa smugglingen av narkotika.

· Införa en europeisk sexköpslag och verka för att förebygga och bekämpa människohandel i hela EU.

Ekonomi och jobb

Sverige har blivit fattigare. Det syns i vanligt folks plånböcker, i nedskärningar i välfärden och stigande arbetslöshet. Socialdemokraterna kommer stå upp för svenska folkets ekonomiska intressen i varje EU-beslut. Vi ger oss aldrig när det handlar om att skydda svenska jobb och den svenska arbetsmarknadsmodellen.

Vi vill:

· Värna svenska jobb och stå upp för svenska kollektivavtal.

· Säkra att fler industriinvesteringar och jobb hamnar i Sverige.

· Att EU fortsätter bygga ut den förnybara energin för lägre elpriser.

· Bygga ut och koppla ihop järnvägen i Sverige och Europa och göra det lättare och bulligare att åka tåg i Europa.

Miljö och klimat

Europas länder måste öka beredskapen mot extremväder och göra mer för att lämna över renare natur, luft och vatten till nästa generation. Vi har stor vana av att förhandla om klimatet och få verkningsfulla lösningar på plats, såsom EU:s historiska klimatlag där vi svenska socialdemokrater ledde arbetet. EU:s klimatpolitik håller också på att få en alltmer avgörande roll för Sveriges omställning.

Vi vill:

· Skärpa EU:s klimatmål till 2040 i linje med Sveriges klimatmål.

· Skärpa EU:s kemikalielagstiftning för att stoppa nya farliga kemikalier, exempelvis den cancerframkallande kemikaliegruppen PFAS.

· Reformera EU:s gemensamma jordbrukspolitik så att vi säkrar livsmedelsproduktionen genom ett hållbart och lönsamt jordbruk.

Nu står vi tillsammans för Europa- Rösta på Socialdemokraterna den 9/6!

Här kan du hitta mer information om hur du röstar och var din närmsta röstningslokal finns: https://www.val.se/eu2024