S, L, C och KD är överens om att gemensamt söka förutsättningar att bilda kommunledning

Socialdemokraterna är tillsammans med Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna är överens om att gemensamt söka förutsättningarna att bilda kommunledning i Haninge kommun. Haninge kommun befinner sig i ett svårt parlamentariskt läge och vi gör bedömningen att våra partier har förutsättningar att bilda en stabil kommunledning som kan ta tag i de utmaningar och möjligheter som vi står inför. Vi ser att det finns mycket som förenar oss och som vi kan bygga vidare på.

Detta är en överenskommelse om att till fullmäktige i december presentera ett gemensamt förslag till kommunledning och en gemensam politisk plattform för mandatperioden 2019-2022.

Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna har idag också undertecknat en avsiktsförklaring med Miljöpartiet om att ingå i en valteknisk samverkan och att hitta gemensamma former för fortsatt samarbete.