Socialdemokraterna i Haninge går i opposition

Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna har nu beslutat att bilda ett högerkonservativt minoritetsstyre i Haninge tillsammans med Sverigedemokraterna. Vi kan konstatera att den kommunledning som tillträder blir historiskt svag och helt beroende av Sverigedemokraterna. I opposition kommer vi självklart kritiskt granska alla förslag från minoritetsstyret och Sverigedemokraterna. Men om kommunledningen, eller delar av den, vill föra samtal om hur vi utvecklar Haninge i positiv riktning så står dörren till Socialdemokraterna alltid öppen.

Vi Socialdemokrater har gjort ett mycket bra val. Vi gick kraftigt framåt och vann ytterligare tre mandat i kommunfullmäktige. Detta hade inte varit möjligt utan alla de som valt att ge oss sin röst och sitt förtroende. Under Socialdemokraternas åtta år i kommunledning har vi fört en politik där vi satt välfärden främst med skola, vård och trygghet. Socialdemokraterna har arbetat för att bygga bort bostadsbristen, minska brottsligheten, förbättra skolbetygen och utveckla näringslivet. Samtidigt har kommunen en starkare ekonomisk ställning än någonsin tidigare. Vi kan konstatera att vår politik har uppskattats av Haningeborna.

– Vi har fört en politik för ett växande och välkomnande Haninge på resan från förort till stad. Vårt främsta fokus har varit att skapa utrymme för människor att kunna växa upp, bo och verka i Haninge. Vi har hanterat effekter av oroligheter i vår omvärld och pandemins konsekvenser, inte minst inom äldreomsorgen. Jag är stolt över allt det vi åstadkommit och den grund vi lagt, där Haninge har en starkare position i regionen och är väl rustat för framtiden, säger kommunstyrelsens ordförande Meeri Wasberg (S).

Socialdemokraterna kommer fortsätta att arbeta för ett hållbart Haninge, som kännetecknas av långsiktighet, framtidstro, delaktighet och trygghet. Vi ser Haninges möjligheter och utmaningar och vet att ytterligare resurser behövs för att stärka vår gemensamma välfärd.