Socialsekreterarnas arbete förtjänar rubriker!

Vi har genom samhällets gemensamma krafter det senaste året kunnat vända en negativ utveckling och har bland annat minskat antalet ungdomsrån i Haninge. Arbetet för en tryggare kommun stannar givetvis inte här. Precis som lokalpolisen kommer vi i kommunledningen inte nöja oss förrän den siffran är nere på noll. När blåljusnyheterna toppar listorna av mest klickat vill vi dock lyfta fram det fantastiska arbete som görs i skymundan. Haninges socialsekreterare och behandlare gör ett arbete som inte alltid skapar rubriker, men som gör att vi når varaktig förändring.

Socialsekreterare arbetar idag riktat i samverkan med civilsamhälle och polis, där snabbt agerande och uppföljning vid misstanke om brott, är nyckeln till framgång. Inför varje helg träffas också kommun, polis, räddningstjänst, väktare, p-vakter och fältassistenter, för att få en gemensam lägesbild så att rätt resurser sätts in på rätt ställen. Varje gång ett polisförhör sker vid ett ungdomsbrott finns nu en socialsekreterare på plats. En behandlare inom vår egen öppenvård tar sedan vid för att hjälpa ungdomar ur en kriminell livsstil.

Det nya arbetssättet är sprunget ur det trygghetsprogram på 15 punkter som vi ifjol nådde en blocköverskridande överenskommelse om i Haninge kommun. Flera av åtgärderna har redan hunnit bli verklighet, exempelvis kunde vi nyligen läsa om att nya kameror satts upp på särskilt utsatta platser. Något vi dock inte får läsa lika mycket om är socialtjänstens enträgna arbete med unga i risk för kriminalitet. Detta arbete skapar framtidstro och gör att våra unga får växa upp i ett tryggare Haninge.

Vi ser det som vår främsta uppgift att fortsätta skapa möjligheter för det tålmodiga arbete som socialsekreterarna gör varje dag i Haninge. För här görs mycket av det arbete som skapar varaktig förändring.

Annett Haaf (S), Socialnämndens ordförande