Sommarhälsning och några reflektioner

Årsmöte 2020. Ett stort tack till alla som deltog i vårt digitala årsmöte igår 25 juni. Det gick ju riktigt bra. Alla nödvändiga beslut blev fattade och sammantaget med dialogmötet i måndags kunde också de flesta frågeställningar bli bra belysta. Tack också till våra funktionärer som såg till att årsmötet gick att genomföra.

Tvärsäkerhetens eller osäkerhetens tid? Pandemin väcker många frågor och sociala och andra medier fylls av ”experter” med säkra åsikter om vilken strategi som ska väljas för att hejda coronavirusets framfart. Det är rimligt att söka mening och att förstå, men det betyder inte att alla slutsatser vi drar är korrekta. Pandemin handlar i hög grad om ovisshet. Många upplever att världen tagit stopp. Men det finns också möjligheter och hopp. Förändringarna kan innebära nya möjligheter, nya lösningar som till och med förbättrar vårt sätt att arbeta politiskt. Årsmötet gav ett uttryck för detta.

Sommarhälsning. I juli hålls partiexpeditionen stängd. Jag vill önska alla medlemmar i arbetarekommunen en riktigt skön sommar. Om inte förr träffas vi igen i augusti då vi planerar för ett digitalt medlemsmöte.

Jan Andersson

Arbetarekommunens ordförande

2020-06-26