Stora satsningar i Haninge på välfärd, jobb, klimat och trygghet!

Pandemin har visat på styrkan i vår generella välfärd, men också på behov som måste mötas. I höstens budget prioriteras välfärden. Därför får Haninge 19,1 nya miljoner i generella statsbidrag. Äldreomsorgen behöver bli bättre med fler medarbetare och bättre arbetsvillkor, och därför får Haninge kommun nu också 8 nya miljoner för ett utbyggt äldreomsorgslyft, vilket tillsammans med tidigare satsningar blir 11,3 miljoner.

Vi förstärker jobbpolitiken kraftigt, med aktiv arbetsmarknadspolitik och utbildningssatsningar. Med vår budget kommer 2200 personer i Haninge nu slippa Moderaternas straffbeskattning av de med sjuk- och aktivitetsersättning. Samtidigt höjer vi bostadstillägget för pensionärer. Tillsammans med inkomstpensionstillägget som betalas ut första gången under hösten 2021 innebär det att 8 190 personer i Haninge får mer pengar i plånboken, dvs 58 % av dem över 65 år.

Vi inför också familjeveckan, så att 17 300 vårdnadshavare i Haninge får ökad frihet och en enklare vardag, exempelvis när det är lov och skolan är stängd.

Samhället ska vara kompromisslöst mot gängen, bryta nyrekryteringen och se till att inte en krona går till de kriminella. Vi skjuter till 3,5 miljarder nästa år till rättsväsendet. Polisen och rättskedjans myndigheter får mer pengar. Vi skärper straffen och fortsätter med investeringar för att barn inte ska dras in i kriminella miljöer. Mäns våld mot kvinnor ska stoppas och välfärds- och arbetslivsbrottsligheten ska bekämpas.

Klimatomställningen är en möjlighet för Sverige att gå före och skapa framtidens gröna jobb. Nu höjer vi takten genom att satsa på naturnära jobb för unga, utökade gröna kreditgarantier och nya investeringar för att industrin ska kunna ställa om.

Nu fortsätter vi den kraftfulla gröna återstarten. Samhället ska byggas starkare och mer hållbart. Med investeringar i välfärd, jobb, klimat och trygghet tar vi Sverige och Haninge framåt tillsammans!

 

Magdalena Andersson, finansminister (S)

Meeri Wasberg, kommunstyrelsens ordförande i Haninge (S)